Deploy node lên Digital Ocean gặp bế tắc, nhờ cao nhân giúp đỡ. • Em chào anh/chị, em mới tập tành deploy app viết bằng MERN Stack lên Digital Ocean, hiện tại em kết hợp các video và docs trên mạng thì đã làm được các bước sau đây:

  1. Tạo instance trên D.O ( ubuntu 18.04 ), dùng Putty kết nối đến instance, cài đặt git, nodejs ...
  2. Cấu hình mở các port 80, 43 và 5000 ( server local chạy port 5000 ).
  3. Clone source từ github lên instance, cài đặt Nginx, pm2, start pm2 để chạy trên port 5000,
  4. Deploy mongodb lên Atlas .
  5. Config nginx để server file tĩnh từ React.
  6. Connect domain & đổi sang chạy port 80

  Hiện tại tình trạng là khi vào browser theo domain thì đã hiện được giao diện tĩnh, tuy nhiên các API gọi để đổ dữ liệu ra view thì bị tình trạng pending. Em test local thì mọi thứ ok hết ạ, chỉ khi lên production và thay các localhost của API thành domain thì các API không hoạt động được.
  Anh/chị nào biết sai chỗ nào có thể hướng dẫn giúp em được không ạ ?

  Em mới tập tành, rất gà mờ trong khoản deploy này nên nếu có sai sót gì mong anh/chị bỏ qua.

  Đây là tab Network bị tình trạng pending
  71559713_457774115084500_4850966282939400192_o.jpg

  Kết quả sau khi pending một lát
  71514120_457778748417370_6845247618562392064_o.jpg

  File nguồn server.js
  70617299_457878111740767_3843438097136091136_o.jpg

  Hình ảnh khi thử chạy npm start server.js
  70669013_457879395073972_423654203982872576_o.jpg

  Hình ảnh khi chạy pm2 start server.js
  70617299_457878111740767_3843438097136091136_o.jpg

  Em cảm ơn rất nhiều.
Log in to reply
 

});