Sửa mã nguồn NodeJS Thuần?  • E chào mọi người ạ !

    Anh/chị nào đã từng sửa source code NodeJS Thuần chưa ạ? Cho e kinh nghiệm với. E lên github click vào thanh ngôn ngữ sử dụng trong project thì thấy nó viết bằng JS, C/C++ Python, mình làm gì để sửa và build lại ạ. Nhân tiện cho e hỏi khi mình cài đặt NodeJS thì những thư viện built-in của NodeJS Thuần nằm ở đâu mà mình có thể require('name') được ạ. Em cảm ơn mọi người đã xem, hy vọng nhận được giải đáp của mọi người 🤩.

    node ask.js
    Running at: [=>](https://nodejs.vn/topic/2078/sửa-mã-nguồn-nodejs-thuần)
    

Log in to reply
 

});