Sử dụng babel cho file import ngoài project  • c2bbc6c6-2002-41e7-a3e0-7a2e7345ede5-image.png

    Mình đang dựng structure như này, trong từng services sẽ chạy từng server riêng.
    Ở từng service, mình import Models bên ngoài để dùng. Nhưng như vậy sẽ bị lỗi exports

    94f14b17-308e-460c-99ef-2fe1a45295ab-image.png

    Không biết có phương án nào giải quyết vấn đề này ko nhỉ, hay phải move phần Models vào từng service để chạy?


Log in to reply
 

});