Nhờ các pro xử lý thằng này giúp em :(((


Log in to reply