Nhờ các pro xử lý thằng này giúp em :((( • Chuyện là em đang dùng tiện ích Numerics để tính toán số liệu. Cái này hay là trong tiện ích mở rộng của nó có phần tự viết chương trình tính toán tự động bằng javacripts. Mà khổ cái em lại không phải là dân chuyên ngành nên câu lệnh để viết chương trình chạy và em như 2 đứa xa lạ. Có bác nào rành rõi và nhiệt tình tư vấn giúp em giải quyết một chút...em cám ợn nhiều nhiều ạ
  Vấn đề của em thế này :
  Em đang tính toán hóa đơn mua hàng gồm số lượng, giá mua, giá bán, tổng giá mua, tổng giá bán.Trong đó số lượng, giá mua, giá bán em sẽ tự nhập và chương trình sẽ tự tính tổng giá mua, giá bán.
  Ví dụ : Input của em sẽ nhập gồm các chũi sau

  1. 1+2+3+4 (đại diện số lượng)
  2. a+b+c+d (đại diện giá mua)
  3. a'+b+c'+d' (đại diện giá bán)
   Vì chũi input của em bắt buộc phải có dấu + để phân biệt giữa các hàng nên phần công thức em muốn thực thi sẽ có lệnh :
   Vế đầu: 1a+2b+3c+4d = x (tạm gọi tổng x)
   Vế sau : 1a'+2b'+3c'+4d' = y (tạm gọi tổng y)
   Phần kết quả em muốn hiện thị sẽ có dạng :
   x + y
   Email của em : [email protected]. Em sẽ onl để các bác muốn hỏi gì em sẽ giải thích thêm. Em cám ơn các bác
   Trang web của tiện ích đây ạ :
   http://www.numerics.info/calculator

Log in to reply
 

});