Nhập môn lập trình căn bản về Javascript từ căn bản đến nâng cao (Phần II) • Biến, các kiểu dữ liệu trong Javascript

  Biến chia làm 2 loại: Biến có thể thay đổi được giá trị, biến hằng số không thể thay đổi được giá trị

  1. Dữ liệu kiểu string
  • Trong JavaScript, các dữ liệu thuộc kiểu string (hay còn được gọi là "chuỗi") là một tập hợp gồm các ký tự, chúng được viết bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.
  1. Dữ liệu kiểu number
  • Trong JavaScript, các dữ liệu thuộc kiểu number (hay còn được gọi là "số") là một tập hợp của các con số (0 - 9) không chứa dấu khoảng trắng và có thể chứa dấu trừ (-) nằm ở đầu để đại diện cho số âm.
  1. Dữ liệu kiểu boolean
  • Trong JavaScript, các dữ liệu thuộc kiểu boolean chỉ có thể nhận một trong hai giá trị, đó là:

  true (đúng)
  false (sai)

  1. Dữ liệu kiểu object
  • Trong JavaScript, các dữ liệu thuộc kiểu object (hay còn được gọi là "đối tượng") là một tập hợp gồm những cái tên và mỗi cái tên sẽ chứa đựng một giá trị dữ liệu.
  1. Dữ liệu kiểu undefined
  • Trong JavaScript, khi một biến được khai báo mà không gán giá trị thì biến đó sẽ có giá trị là undefined và kiểu dữ liệu cũng là undefined.
  1. Dữ liệu kiểu array
  • Trong JavaScript, array còn được gọi là mảng, nó là một trường hợp đặc biệt của đối tượng.

  (Thật ra, mảng có kiểu dữ liệu là object)

  • Mảng là một loại biến đặc biệt có thể lưu trữ nhiều giá trị đồng thời, mỗi giá trị được gọi là một phần tử mảng.

  Vậy là mình đã hoàn thành giới thiệu sơ qua các kiểu dữ liệu của biến!

  Để thực hành chi tiết về cách khai báo biến và hiểu sâu hơn các kiểu dữ liệu các bạn có thể theo dõi video sau: https://youtu.be/PzqZ58xYLMY

  Các bài liên quan:
  1, Nhập môn căn bản Javascript(Phần I): https://nodejs.vn/topic/2118/nhập-môn-lập-trình-căn-bản-về-javascript-từ-căn-bản-đến-nâng-cao-phần-i

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ đón chờ phần III nhé!


 • Global Moderator

  @Dương-Nguyễn Đây là phần 2 chứ em nhỉ? 😄 có thêm ví dụ nữa thì tốt quá.

  Mà em học thêm cú pháp Markdown để viết bài trông đẹp hơn nhé.
  Ví dụ 1 đoạn code như này:

  /**
   * Autodiscover mode
   */
  require('@kites/core')
   .engine({
    loadConfig: true
   })
   .init()
   .then(app => {
    app.logger.info('Kites application started!');
   })
   .catch(err => {
    console.error('Kites start app error: ', err);
   });
  

  Trông sẽ đẹp hơn rất nhiều!


 • Global Moderator

  @Dương-Nguyễn Đây là link tham chiếu nhanh cách sử dụng Markdown: https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet • Vâng anh, em sẽ thêm vào ạ 😄


Log in to reply
 

});