Lệnh break - continue trong Javascript (Phần IX) • Chào các bạn, tiếp theo sau 2 series về Vòng lặp For LoopVòng lặp for in, for of thì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng lệnh break và continue bên trong vòng lặp nhé 😉

  I. Lệnh break – continue là gì?

  Trong một chương trình khi muốn dừng vòng lặp ngay lập tức hay tiếp tục nhảy qua một vòng lặp mới, một chương trình mới thì chúng ta cần phải có lệnh break và continue.

  II. Lệnh break trong javascript

  • Lệnh break có tác dụng dừng vòng lặp trong chương trình và thoát khỏi vòng lặp gần nhất mặc dù điều kiện vẫn đang đúng.
  • Lệnh này có thể sử dụng với mọi loại vòng lặp.

  Ví dụ 1: Vòng lặp for lặp từ 0 tới 9 và bị dừng tại vòng lặp thứ 3

  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    //Nếu i = 3 thì dừng vòng lặp
    if (i == 3) {
     break;   
    }
    console.log(i); //0 1 2
  }
  
  • Trong trường hợp chương trình có các vòng lặp lồng nhau thì khi ta đặt lệnh break ở vòng lặp nào thì chỉ vòng lặp đấy dừng còn các vòng lặp khác vẫn chạy bình thường.

  Ví dụ 2:

  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    for (var j = 0; j < 5; j++) {
     console.log('Loop j - ' + j);
    }
    console.log('Loop i - ' + i);
    break;
  }
  //Loop j - 0
  //Loop j - 1
  //Loop j - 2
  //Loop j - 3
  //Loop j - 4
  //Loop i - 0
  

  Ta có thể hiểu đoạn code này như sau :

  • Vòng lặp đầu tiên i chạy từ 0 tới 9, vòng lặp j được lồng bên trong chạy từ 0 tới 4.
  • Khi ta đặt lệnh break trong vòng i (ngoài vòng j) và cho chạy thì j sẽ in ra đủ 5 lần vòng lặp còn i chỉ chạy 1 lần duy nhất và thoát ra ngoài.

  III. Lệnh continue trong javascript

  Lệnh continue có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó và nhảy sang lượt lặp tiếp theo.

  Ví dụ:

  for(var i = 0; i <= 5; i++) {
    //Nếu i = 3 thì bỏ qua vòng lặp
    if (i == 3) {
     continue;
    }
    console.log(i);
  }
  //0 1 2 4 5
  

  IV. Kết luận

  Trong bài viết này, tôi đã trình bày cách sử dụng lệnh break và continue, chi tiết các bạn có thể xem video bên dưới để hiểu rõ hơn, các bạn để lại comment nếu có thắc mắc để được giải đáp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết!

  Tu khoa de day


Log in to reply
 

});