Đề nghị: admin Nodejs.vn sử dụng email chuyên nghiệp cho forum. • 0_1466389425902_Screen Shot 2016-06-20 at 9.22.20 AM.png
  Trên đây là screen shot mục spam trong email của mình. Mình nghĩ một forum cho cả cộng đồng nodejs thì cần thiết được thiết lập email chuyên nghiệp để các thành viên có thể nhận thông báo đầy đủ và tên forum cũng cần thiết được hiển thị trên tiêu đề email và thay cho tên mặc định của NodeBB.
  Email của NodeBB bay vào spam khiến mình rất khó theo dõi các thông báo quan trọng.

  “What I Cannot Create, I Do Not Understand”

  0


 • Hi @Tuấn-Mạnh

  Cảm ơn bạn đã góp ý. OK mình sẽ setup sớm!

  Cheer ! • Dùng sendgrid đi, free cho 1 tháng 12,000 email tha hồ mà xài
Log in to reply