Nodejs làm việc với file excel ( chỉnh sửa file excel và lưu lại )  • Hi mọi người , Em mới nghiên cứu về nodejs . Em đang làm việc nodejs với excel và gặp 1 số vấn đề . Không biết anh chị nào làm nodejs với excel rồi giúp đỡ em với ạ . Em muốn mở file excel , sau đó thêm text vào các cell sau đó save file excel lại thì phải làm như thế nào ạ . Em đã thử tìm với xlsx và exceljs nhưng chưa thấy câu trả lời . Em thử copy worksheet nhưng khi copy thì nó bị mất template của file excel ạ . có anh chị nào giúp đỡ em với ạ .
    Em xin cám ơn
    30959a23-8899-48da-8f6b-6c3b0580aa63-image.png


Log in to reply
 

});