Cách lưu tin nhắn khi chat  • Mình đang làm dự án về chat real time sử dụng: nodejs, express, socket.io, redis, mongodb.
    Mình muốn hỏi mọi người về cách lưu các tin nhắn vào mongodb.
    Mình có thử lưu từng dòng chat vào mongodb, nhưng chat nhiều quá thì lưu khá nhiều, khi muốn truy xuất lại thì phải truy xuất quá nhiều.
    Có cách lưu nào tối ưu cho trường hợp này không.
    Cảm ơn mọi người !  • Bạn có thể dùng redis hoặc rethinkDB để lưu tin nhắn lại


Log in to reply
 

});