Phần I : Loạt kiến thức căn bản trong HTML • Các kiến thức căn bản về HTML để tạo nên một trang web .

  HTML CĂN BẢN
  PHẦN I :

  1. HTML là gì ?

  • HTML được hiểu đơn giản là để tạo ra một trang web ( tất cả các nội dung trên trang web như : văn bản , link , hình ảnh ...chính là nội dung được tạo ra dựa trên các thẻ HTML )

  2. Cấu trúc của HTML cơ bản

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
  </html>
  

  Trong đó :

  • Thẻ <html> được gọi thẻ mở đầu của trang HTML
  • Thẻ <head> được gọi là thẻ chứa các thẻ trong phần đầu của trang
  • Thẻ <title> được gọi là tiêu đề của trang web
  • Thẻ <meta> được gọi là để mô tả tổng quát về nội dung trang web
  • Thẻ <body> được gọi là phần thực hiện nội dung

  3. Các loại thẻ trong HTML

  • Thẻ <h1> đến <h6> là để xác định tiêu đề của một thẻ HTML

  Ví dụ :

    <h1> Well come nodemy </h1> 
    <h2> Hello </h2>
    <h3> Well come </h3>
    <h4> Xin chào </h4>
    <h5> Nodemy </h5>
    <h6> Node.js </h6>
  
  • Thẻ <p> là thẻ chứa đoạn văn
   Lưu ý : Hai thẻ <p> liên tiếp sẽ xuống dòng

  Ví dụ :

    <p> Hello everybody </p>  
  
  • Thẻ <b> là thẻ tạo chữ in đậm

  Ví dụ

    <b> Xin chào </b>     
  
  • Thẻ <i> là thẻ tạo chữ in nghiêng

  Ví dụ :

    <i>  Happy  </i>      
  
  • Thẻ <u> là thẻ tạo chữ gạch chân

  Ví dụ :

    <u>  Hùng Vương  </u>   
  
  • Thẻ <span> là thẻ chứa câu văn
   Lưu ý : Hai thẻ <span> liên tiếp sẽ nối liền nhau

  Ví dụ :

    <span>  Well come  </span> 
  

  Lưu ý : Đọc xong các phần bạn hãy dừng lại và code theo và các bạn có thể đặt tên các phần tử bên trong tùy theo ý muốn của mình nha !

  967699ac-5b0b-493c-9e5c-4472106f1025-image.png

  ( *Hẹn gặp lại các bạn ở lượt bài phần 2 nha 😍 * )

  Phần 2 : Coming soon • This post is deleted!

Log in to reply
 

});