Phần II : Loạt kiến thức căn bản trong HTML • Các kiến thức căn bản về HTML để tạo nên một trang web

  HTML CĂN BẢN
  PHẦN II :
  Như ở phần I lượt bài lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số các loại thẻ căn bản và ở lượt bài tiếp theo này chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về lượt bài html căn bản này .

  1. Thẻ <img> chèn hình ảnh vào HTML

  • Thứ nhất ta có hiểu một cách đơn giản rằng thẻ <img> là được sử dụng để đặt một ảnh vào trong tài liệu của HTML

  Ví dụ :

      <img src="img_girl.jpg" >       
  

  Lưu ý : Để chỉnh ảnh theo ảnh theo kích thước mong muốn của mình thì ta cần phải học lượt bài css sắp tới để có thể hiểu rõ hơn .
  2. Thẻ <a> tạo liên kết HTML

  • Thẻ <a> là loại thẻ được dùng để liên kết một tài liệu nào đó .

  Ví dụ :

  <a href="https://www.nodemy.vn/">Well come nodemy </a>
  

  => Khi code như vậy chúng ta nhấn vào sẽ dẫn ta đến một tài liệu hay là một trang web nào đó tùy vào mọi người để link dẫn đến tài liệu .

  3. Thẻ ul và ol tạo danh sách HTML

  Lưu ý : Bên trong thẻ <ul><ul> đều phải có thêm một thẻ <li> các bạn cần phải lưu ý nha .

  • Thẻ <ul> được dùng để tạo danh sách không có thứ tự .
  <ul>
      <li> Hello </li>
      <li> Well come </li>
      <li> Nodemy </li>    
  </ul>
  
  • Thẻ <ol> được dùng để tạo danh sách có thứ tự .
  <ol>
      <li> Hello </li>
      <li> Well come </li>
      <li> Nodemy </li>     
  </ol>
  

  => Ở phần này hai loại thẻ này không khác nhau quá nhiều và chúng ta cũng dễ dàng nhận ra sự khác nhau của chúng .
  4. Tạo kiểu bảng trong HTML

  • Ở trong phần tạo bảng chúng ta sẽ tạo bảng với thẻ <table>

  Ví dụ :

    <table border="1">
     <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Year of Birth</th> 
      <th>Age</th>  
     </tr>
     <tr>    
      <td>Vương</td>
      <td>2002</td>
      <td>18</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Hùng</td>
      <td>2006</td>  
      <td>14</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Hiệu</td>
      <td>2000</td>
      <td>20</td>
     </tr>
    </table>
  

  Lưu ý : Như trong thẻ <table> ta bắt gặp border="" thì ở đây border là độ dày của khung cái này tùy vào bạn muốn dày hay mỏng thì bạn có thẻ tự điều chỉnh .
  5. Thẻ <form> trong HTML

  • Thẻ <form> được sử dụng khi muốn thu thập một số dữ liệu người dùng ở trang web .

  Ví dụ :

  <form>
   <label for="fname">Họ và tên :</label><br>
   <input type="text" id="fname" name="fname" value="Nguyễn Hùng Vương"><br>
   <label for="lname"> Age :</label><br>
   <input type="text" id="lname" name="lname" value="18">
  </form>
  

  => Đó là một form cơ bản các bản có thể code theo hoặc tự sửa chữa thêm nhưng mục mà bạn mong muốn .

  • Dưới đây là các video về HTML căn bản các bản có thể xem và tham khảo thêm :

  967699ac-5b0b-493c-9e5c-4472106f1025-image.png

  Tóm lại : Qua hai lượt bài về HTML mình đã tóm tắt lại nhưng nội dung cơ bản nhất về HTML để giúp chúng ta hiểu rõ hơn đồng thời là thức hành để hiểu đúng tác dụng của các loại thẻ ở trong HTMl - Chúng ta sẽ kết thúc kiến thức HTMl căn bản tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần kiến thức tiếp theo liên quan đến CSS

  Phần 3 : Coming soon


Log in to reply
 

});