Gặp lỗi khi dùng puppeteer trên Heroku  • Hi mọi người,
    Mình hiện đang cần dùng puppeteer để làm chức năng chụp ảnh website, mà nếu chạy ở local thì được nhưng deploy lên heroku thì nó báo lỗi, và hướng dẫn cần phải add "heroku puppeteer buildpack" mới chạy được.

    Khi mình add plugin này rồi push lên thì đang gặp lỗi maximum slug size, nó báo 547Mb over maximum(500Mb) gì đó.
    Vậy có ai từng gặp lỗi này nhờ các bạn tư vấn mình giải quyết với


Log in to reply
 

});