Upload file trên server trung gian và đẩy về server chính • Hi mọi người ạ! Em đang gặp 1 vấn đề như thế này!
  Nếu upload thông thường trên server nodejs của mình thì em thấy làm theo các sample trên mạng không có vấn đề. Nhưng em đang thực hiện upload trên 1 server trung gian, Server trung gian này request tới server chủ (Tại server chủ mới là nơi lưu ảnh).
  Vậy em không biết làm thế nào để request được thông tin hay lấy được thông tin ở thẻ input (type =file ) ạ..
  Mọi người có hướng giải quyết nào hay sample nào chỉ giáo em với ạ! • @manhhip94 Đê upload file lên server # nơi bạn đặt mã nguồn thì bạn phải sử dụng FTP để đẩy file lên nhá.
  Đầu tiên bạn đẩy file lên server bạn đặt code sau đó dùng FTP nodejs để đấy lên server trung gian lưu trữ ảnh.
  Bạn cài đặt thư viện này cho nodejs nhá : https://www.npmjs.com/package/ftp-client
  Ok ??


Log in to reply
 

});