tìm kiếm sản phẩm  • b3ad86bb-fad4-4e49-acfb-83432eb9a59f.png
    mn cho e hỏi tại sao e làm tìm kiếm sản phẩm như vậy nó lại k hiện ra được gì ạ . khi e nhập vào 1 từ thì thẻ li của e trống và k hiện gì ạ
    trong đó text là dữ liệu từ form
    productName là tên sản phẩm ạ .  • Biến x chưa đc khai báo, mà tìm kiếm thì ở server lọc rồi trả về là đc rồi tại sao lại lọc ở frontend


Log in to reply
 

});