Làm thể nào để sử dụng JQuery bên trong Vue Cli  • Xin chào, mình đang bắt đầu tiếp xúc với Vue để viết Front, nhưng hiện tại mình đang gặp vấn đề trong việc sử dụng Jq trong Vue. Mình cũng thử search GG nhưng mà thấy không khả thi lắm. Vậy có cách nào để mình có thể sử dụng JQ trong Vue được?


Log in to reply
 

});