warn packages use deprecated "rnpm" và node không hoạt động  • mình mới clone 1 project trên git về và dùng yarn cài packages nhưng khi chạy thì node chỉ hiện warn như hình rồi tắt luôn, khiến app không kết nối được server và không chạy được. Cao nhân nào chỉ giáo cách fix với
    6afc8d88-bd36-40d7-8651-fd487da39ec9-image.png


Log in to reply
 

});