Cocos không thể kết nối máy chủ monggodb  • Chào mn mình có 1 code game bài chạy nodejs, viết bằng cocos sau khi kết nối ok thì thỉ chạy được http còn chuyển sang https thì truy cập được, load được nội dung nhưng không thể kết nối với máy chủ monggodb, còn chạy http thì vẫn kết nối với monggodb mọi người giúp mình với


Log in to reply
 

});