Auto increment ID column bắt đầu từ 1 giá trị xác định (Sequelize + Postgresql)  • Chào mọi người.
    Em đang làm database, sử dụng sequelize.js với postgresql. Bây giờ em muốn cho cột ID tự tăng bắt đầu từ 1 số xác định (vi dụ từ -100 trở đi) thì cần phải làm thế nào? Có cách nào xử lý ngay trong code database luôn hay là phải xử lý trong lúc create data.
    Em xin cảm ơn !


Log in to reply