Hỏi về Engine ejs • các Pro cho mình hỏi engine ejs.
  mình đang ở trang login sau khi đăng nhập thành công mình chuyển sang trang chủ và gửi kèm theo tên của người đăng nhập cho view trangchu.ejs.
  res.render('trangchu', {users: req.session.passport.user });
  qua view trangchu.ejs mình nhận biến là
  <%users%> thì được.
  Khi mình đang ở trang chủ có chức năng đăng bài viết. Mình kiểm tra biến users nếu là admin thì mình cho đăng bài. Nếu không phải mình cho reload lại trangchu.ejs. tuy nhiên khi không phải admin mình reload thì báo lỗi
  users is not defined.
  Mong các pro giúp đỡ.
  Cảm ơn các pro!


Log in to reply
 

});