Ứng dụng chat handmade sử dụng Nodejs kết hợp Socket.io  • This post is deleted!


  • Cái này dùng cho chat khi vào bằng mobile hả bạn.

    Mục tiêu, chức năng của bạn là gì thì mới góp ý tiếp dc ^^. còn chat thì chat dc rồi.  • Em muốn làm chat đa phương tiện(ảnh,video,text,...) như facebook,với lại là chat nhóm(2 người hoặc hơn) trên nhiều thiết bị từ mobile -> desktop,mong mọi người giúp


Log in to reply