Hỏi về điều hướng người dùng • Cho em hỏi , hiện tại em có một trang login dùng chung cho admin và normal user . Vậy giờ em làm thể nào để điều hướng admin thì vào trang của admin còn normal user thì vào trang chủ người dùng trong angular ạ


 • Reactor

  Bạn viết middleware kiểm tra group của user, sau đó dùng router điều hướng là được • @thucnq1994 mình đang lập trình chỉ là angularjs thuần gọi đến services trên server khác thôi . không có phần web trung gian ở giữa . thì trong angularjs có xử lý điều hướng được không bạn • Khi dùng Angular gửi login request lên server thì response bạn có cách nào để phân biệt là admin hay user k ? • @CodeConCat có , response có trả về tài khoản đó là admin hay là user • Thế có phải bạn đang xin code redirect in Angular ? • @CodeConCat dạ , cách angular có thể điều hướng người dùng . nếu chưa login thì redirect về trang login


 • Global Moderator

  Bạn thử ngâm cứu UI-Router xem. Kiểm tra dạng tài khoản là gì, rồi điều hướng bằng lệnh $state.go(to [, toParams] [, options]). Bạn tham khảo link hướng dẫn này nhé $state.

  Tech-nông
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0

Log in to reply