Xin chỉ giao schema quản lý tồn kho  • Hiện em đang làm dự án nhỏ quản lý tồn kho nhưng chưa tìm ra cách để xây dựng trên nosql. Theo tìm hiểu thì hiện có 2 cách là mỗi item sẽ có 1 trường là tonkho: number và update mỗi lần xuất kho. Cách 2 là căn cứ bằng công thức tồn kho = Tổng nhập kho - tổng xuất kho. Có anh chị nào có cao kiến hướng dẫn giúp em với.


Log in to reply
 

});