Lỗi driver is incompatible with this server version mongodb • Hiện mình gặp lỗi không phù hợp driver khi insert dữ liệu vào mongodb với mongoose. Mình nghĩ có thể là do lỗi version nodejs và mongodb không phù hợp. Nhờ các bạn giúp mình với.

  0_1467350686672_upload-6b418fca-44ee-4e00-9c30-df76677b890c

  0_1467350710688_upload-abe2e4c5-6afa-4a0b-90a2-b20c59307cbb

  Self-examination is hard, but I believe we can learn more
  from studying our failures than from our successes.
  —Norm Kerth, Project Retrospectives

  0


 • Cái này bạn xem lại MongoDB bạn cài ở Server là version bao nhiêu?
  Nên cài bản >3.0 • Mình đang xài bản mongodb 3.2.7

  Self-examination is hard, but I believe we can learn more
  from studying our failures than from our successes.
  —Norm Kerth, Project Retrospectives

  0


 • Mình update mongoose từ 3.8.4 lên 3.8.9 thì OK rồi.

  Self-examination is hard, but I believe we can learn more
  from studying our failures than from our successes.
  —Norm Kerth, Project Retrospectives

  0

Log in to reply