[AngularJs] hỏi về khi nào thì nên sử dụng service • Mình mới làm quen AngularJs . Mình chỉ biết là khi mình cần chia sẻ dữ liệu chung cho các Controller thì mình cần dùng đến service . Vậy các bạn trong diễn đàn cho hỏi là có những vấn đề gì thì mình cần tạo ra một service nữa không .


 • Global Moderator

  @Trần-Đức khi ứng dụng của e lớn, đồng với nghĩa là có rất nhiều đoạn mã lặp lại. Mục đích của Service là để chia sẽ giữa các Controller, chia sẻ giữa các Module.

  Vì lý do đó, e cần phải đóng gói lại để sử dụng cho những lần sau. Thấy rõ nhất là em thấy các thư viện trên internet rất nhiều, như trang http://ngmodules.org/

  Như vậy, với Service thường sẽ có 2 mục đích

  • Chia sẽ dữ liệu giữa các controller trong cùng một ứng dụng (ví dụ: api Service, utilities, ...)
  • Tái sử dụng giữa các module, giữa các ứng dụng AngularJS với nhau (ui-router, ng-table, ngDialog, ...)


 • @Vũ em cảm ơn


Log in to reply