#nodejs #jwt  • #nodejs #express #passport #jwt
    e đang làm chức năng đăng nhập ạ. Sau khi user điền đúng email và password thì sẽ sinh ra accessToken và refreshToken. Accesstoken e lưu vào cookie, còn refreshToken e lưu vào DB.
    Sau đó e tạo middleware auth để kiểm tra accessToken. nếu accessToken hết hạn và refreshToken còn sống thì tạo ra accessToken mới, còn refreshToken hết hạn thì bắt user đăng nhập lại.
    m.n review xem code của e đúng với hợp lí chưa ạ.
    e cảm ơn ạ1.PNG 2.PNG  • Về luồng hoạt động thì ổn rồi em nhé.


Log in to reply
 

});