Lỗi Deprecation • Em mới tìm hiểu về NodeJs và tham khảo NodeJs In Action.(chương 2)-xây dựng app chatroom
  Em build đúng theo như trong e-book thì khi chạy server báo lỗi:

  (node:4504) DeprecationWarning: process.EventEmitter is deprecated. Use require(
  'events') instead.

  Cho em hỏi cách fix lỗi với ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.


 • Global Moderator

  @w1ndy bạn hãy post chương trình của bạn lên đây xem nào. khả năng bạn đã sử dụng hàm lỗi thời rồi. nó bảo hãy sử dụng hàm require("events") thay thế kìa

  Tech-nông
  Email: [email protected]
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • Bạn chỉ cần thay thế process.EventEmitter bằng require('events') thì warning này sẽ biến mất.

  Đây là một trong những thay đổi gây lỗi (breaking changes) ở phiên bản Node.js v6 so với phiên bản Node.js v5 trước đó. process.EventEmitter sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn ở phiên bản Node.js v7.

  Dưới đây là danh sách các thay đổi gây lỗi tương tự như trên ở phiên bản Node.js v6:
  https://github.com/nodejs/node/wiki/Breaking-changes-between-v5-and-v6

  P/s. Để nhận được câu trả lời tốt hơn, bạn nên đính kèm đoạn code gây ra warning vào câu hỏi của mình để người trả lời có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. • @tresdin cảm ơn bạn nhiều. tại mình mới học nên viết theo e-book . • @Vũ cảm ơn bạn nhiều. • @tresdin bạn có thể teamview coi giúp mình đc không? để mình học hỏi thêm


Log in to reply