Cách kết nối từ ExpressJS với mongodb?  • Cách kết nối từ ExpressJS với mongodb.
    Cho mình hỏi chút. Khi mình dùng ExpressJS để làm một website kết nối với MongoDB, mình thấy khi site bắt đầu chạy thì mongodb báo 01 connection. Mình dùng mongoose để truy vấn với MongoDB. Khi đã load xong web rồi mình vẫn thấy trong mongoDB báo có 1 connection. Vậy tại sao nó không ngắt kết nối sao khi đã không còn request nữa nhỉ? Phải chăng đây là cơ chế của mongoose?  • @flyare việc tạo kết nối mới sẽ tốn kém tài nguyên và thời gian hơn so với việc duy trì kết nối. Bạn có thể tham khảo bài này http://blog.mlab.com/2013/11/deep-dive-into-connection-pooling/  • Thanks!!!!!!!!!!!


Log in to reply