Làm quen với ArrowCMS • Sau một thời gian vận hành hệ thống Techmaster.vn trên nền tảng Nodejs khá ổn đinh, bọn mình quyết định tối giản và mở mã nguồn hệ thống này. Ở phiên bản đầu tiên đây chỉ là hệ thống blog đơn giản hỗ trợ SQL database, bạn có thể dễ dàng tùy biến hệ thống này theo nhu cầu của bạn. Nó có thể trở thành website chia sẻ nhạc, website bán hàng .v.v bằng việc cài đặt thêm các feature.

  Toàn bộ hệ thống mã nguồn được chia sẻ tại :
  https://github.com/arrowjs/CMS

  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy ứng dụng CMS trên localhost:

  ArrowCMS chạy ổn định ở phiên bản nodejs > 4.0.0 nhé .

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Hiện này ArrowCMS hỗ trợ 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu là PostgreSQL và MySQL . Bạn có thể cài đặt một trong hai thằng này hết sức dễ dàng qua link:

  Trong tương lai bọn mình cũng sẽ có phiên bản hỗ trợ MongoDB :D.
  Sau khi cài đặt xong hệ quản trị cơ sở dữ liệu hãy tạo một cơ sở dữ liệu mới tên tùy bạn (ở đây mình dùng tên mặc định là arrowjs)
  alt text

  Hệ thống CMS có hỗ trợ caching qua redis, trong quá trình development bạn có thể để setting là fakeredis nếu chưa cài đặt redis.

  Clone hệ thống CMS

  Bạn có thể tải CMS bằng lệnh

    git clone https://github.com/arrowjs/CMS.git
  

  Hoặc tải trực tiếp file zip qua GitHub

  	https://github.com/arrowjs/CMS/archive/master.zip
  

  Cấu hình hệ thống

  Toàn bộ cấu hình hệ thống ban đầu nằm trong thư mục config. Để cấu hình cơ sở dữ liệu bạn vào file config/database.js

  //config/database.js
   db: {
      host: 'localhost',  // database host
      port: '5432',     // database port
      database: 'arrowjs', // database name
      username: 'postgres', // database usename
      password: '',     // database password
      dialect: 'postgres', // database type 
      logging: false
    },
  
  

  Để cấu hình redis bạn có thể chỉnh sửa trong file config/redis.js

  redis: {
      host: 'localhost',
      port: '6379',
      type: 'fakeredis' // nếu bạn có redis chạy trên máy hãy chuyển setting này thành "redis"
    },
  
  

  Chạy CMS

  Mọi thứ đã xong xuôi giờ bạn chỉ cần khởi động ứng dụng:

  	npm start 
  

  Ứng dụng chạy mặc định ở cổng 8000 bạn có thể đổi cổng tại file config/config.js

  Nội dung blog của bạn được hiển thị địa chỉ : http://localhost:8000

  Để truy cập hệ thống quản trị bạn có thể vào qua địa chỉ http://localhost:8000/admin/login . Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên hệ thống sẽ tự tạo một tài khoản admin mặc định là

   	username : admin
  	password : 123456	
  

  Hãy dùng thử và hỗ trợ bọn mình nhé 😄


Log in to reply
 

});