Cách generate model từ database có sẵn trong SailsJS?  • Hiện tại em đang dùng SailsJS và MySQL để xây dựng website. Em thấy trong Sailsjs viết model trước rồi khi run server nó tạo ra database. Nhưng database có sẵn của em hiện tại có rất nhiều table và dữ liệu. Vậy có cách nào để generate ra model từ database đó giống như Database first bên Entity Framework của ASP.  • Hiện h hình như không có thằng nào làm được thế thì phải


Log in to reply