Hỏi về $swagger document  • Chào cả nhà,
    Mình có một chút vấn đề khi viết $swagger document cho REST API, cụ thể như sau, mình muốn mô tả một đối tượng nhưng thuộc tính của nó là không cố định, tùy thuộc vào server trả về cái gì. Ví dụ properties của config là chưa xác định như trong ảnh.

    0_1468902961792_ASK.png

    Có anh/chị nào biết có thể chỉ giúp với ạ.


Log in to reply