Meteor. Tích hợp Rocketchat trên site  • Hiện tại website của mình đang chạy bằng PHP, MySql. Mình đang muốn tích hợp rocketchat trên site của mình. Hiện tại mình đang không biết làm thế nào khi user đăng nhập trên site của mình thì sẽ đăng nhập luôn trên rocketchat.


Log in to reply
 

});