Get JWT token expiry date • Chào mọi người !
  Em đang làm cái JWT (jsonwebtoken).
  Sau khi tạo ra 1 chuỗi token em muốn lấy được cái time hết hạn của cái token đó nên em đi decode token. Sau khi decode xong nhận về 1 chuỗi timespan, format lại thì nó lại ra 1 cái ngày tháng từ năm nào xa xưa. Em không hiểu tại sao nó lại ra như vậy. Mong mọi người có thể hổ trợ em vụ này. Em cảm ơn !

  Đây là code của em:

  0_1468990347453_upload-ade6d241-1e94-4b8a-bd83-85863c3b249d


 • Global Moderator

  Giá trị exp của jwt trả về con số dưới dạng seconds, mà thằng moment nhận input là miliseconds. Nên bạn cần nhân thêm 1000 nữa để đổi về seconds. Tương tự khi khởi tạo 1 đối tượng new Date. Output của bạn nó sẽ ra như thế này.

  console.log(new Date(1468991677 * 1000))
  // Wed Jul 20 2016 12:14:37 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
  


 • @Vũ great !


Log in to reply
 

});