Authentication trong nodejs với LDAP  • mình đang tìm hiểu việc xác thực và phân quyền người dùng trong nodejs bằng LDAP, mình có tìm hiểu qua LDAP và cũng tương đối hiểu cách thức làm việc của nó. Trong nodejs có module passport-ldapauth cũng hỗ trợ việc này nhưng mình không hiểu các tổ chức dữ liệu của LDAP trong database như thế nào, quá trình xác thực người dùng diễn ra theo trình tự như thế nào. Trong forum mình có ai đã từng làm với giao thức này có thể hướng dẫn mình đc không, cũng chạy khá nhiều ví dụ rồi nhưng vẫn chưa thấy rõ ràng lắm.  • bạn check thử nhé https://github.com/jeremycx/node-LDAP  • có bạn nào đã dùng qua module passport-ldapauth chưa ? tại vì yêu cầu của bên mình phải nghiên cứu xem passport có hỗ trợ giao thức xác thực này hay không


Log in to reply
 

});