Lại là vấn đề resize hình ảnh trong nodejs


Log in to reply
 

});