Hỏi cách đọc số cân điện tử bằng Javacript  • This post is deleted!


  • Cái này thì bạn phải biết được loại kết nối giữa cân và máy tính

    • dây điện thì chịu o.0


  • @lactieubinh Bạn có thể cung cấp tên loại cân và kết nối của cân không? USB hay COM? Nếu là USB giả lập như keyboard thì khi cân nó tự input số như bàn phím. Bạn trả lời rồi mình tìm hiểu thêm giúp nhé


Log in to reply