Xin tài liệu học Nodejs



  • Chào mọi người em là thành viên mới . Đang tìm hiểu về nodejs , ko bít mọi người có tài liệu gì về nodejs cho em tham khảo dc ko ạ ??? , em có đọc tài liệu trên freetuts và khoapham bít sơ sơ căn bản . Cảm ơn mọi người giúp đỡ



  • Trên site này cũng có nhiều bài thực hành nodejs & javascript căn bản hay http://nodeschool.io/

    papa elf

    0


  • @tuanquynet cảm ơn anh em sẽ xem và học thử :D


Log in to reply