Get các giá trị input trong form bằng angularjs • Hiện tại e mới sử dụng angularjs. Ví dụ e sẽ có 1 form
  <form>
  <input type="text" name="user" value="" />
  <input type="password" name="password" value="" />
  <button type="submit" ng-click="sendRequest()">Submit</button>
  </form>

  Phía angular controller em sẽ đón sự kiện click và giờ e muốn lấy được tất cả các input trong form cùng giá trị của chúng để sử dụng.
  Các bác đã làm qua chỉ em chút với ạ.
  Em cảm ơn! • // controller.js
  $scope.form = {};

  $scope.sendRequest = function(data)
  {
  //action
  }

  // html

  Hiện tại e mới sử dụng angularjs. Ví dụ e sẽ có 1 form
  <form>
  <input type="text" name="user" value="" ng-model="form.user"/>
  <input type="password" name="password" value="" ng-model="form.password"/>
  <button type="submit" ng-click="sendRequest(form)">Submit</button>
  </form>

  // neu van chua lam dc add skype cua minh : [email protected] • Bạn @Phuong-Anh ơi mình k thấy được 🙂
  Mình làm như bạn HD và submit thì thấy trên controller nó báo data nhận được là 1 object thế này
  0_1470274773532_upload-1aa2f1b3-b866-459a-b15c-f496fd8f502d  1. Nên bỏ type="submit" trong thẻ button vì đang trong context của angularjs
  2. Add ng-model tới các input, sau đó lấy các thông tin trả lại từ server trong hàm sendRequest()


 • @name-no đã nói trong Get các giá trị input trong form bằng angularjs:

  1. Nên bỏ type="submit" trong thẻ button vì đang trong context của angularjs
  2. Add ng-model tới các input, sau đó lấy các thông tin trả lại từ server trong hàm sendRequest()

  Cảm ơn bạn, mình làm được rồi nhá. 🙂

  • Mình có 1 vấn đề nữa là cái cú pháp viết của thằng angularjs ví dụ thế này
   ng-model="form.user"
   => Nhưng giờ mình muốn cho các tham số động nên dùng:
   ng-model="form.{{param.field}}"

  Viết thế này nó sẽ báo lỗi cú pháp, bạn có các nào viết cho angularjs nó hiểu k chỉ mình với ạ. • @Tieu-dang-van: {{param.field}} ở đây là gì thế bạn? không thể khai báo cú pháp {{}} trong các directive của angular. Nếu muốn dynamic data thì có thể update giá trị form.user trong controller thông qua $scope.form.user, angular sẽ tự động binding tới view html. • @name-no Tức là mình sẽ lấy các tham số động bạn ạ, input đang trong loop, ý mình hỏi cú pháp viết ấy ạ.
  Giờ mình làm oke rùi bạn ạ, mình viết ng-model="form[param.field]" nó chạy.
  Cảm ơn bạn nhá :). • @Tieu-dang-van đã nói trong Get các giá trị input trong form bằng angularjs:

  @name-no đã nói trong Get các giá trị input trong form bằng angularjs:

  1. Nên bỏ type="submit" trong thẻ button vì đang trong context của angularjs
  2. Add ng-model tới các input, sau đó lấy các thông tin trả lại từ server trong hàm sendRequest()

  Cảm ơn bạn, mình làm được rồi nhá. 🙂

  • Mình có 1 vấn đề nữa là cái cú pháp viết của thằng angularjs ví dụ thế này
   ng-model="form.user"
   => Nhưng giờ mình muốn cho các tham số động nên dùng:
   ng-model="form.{{param.field}}"

  Viết thế này nó sẽ báo lỗi cú pháp, bạn có các nào viết cho angularjs nó hiểu k chỉ mình với ạ.

  đúng rồi bác


Log in to reply
 

});