Vấn đề về cache trong chế độ cluster  • Chả là em có dùng module memory-cache để cache một số response của API. Sau đó, em dùng pm2 với chế độ cluster (pm2 start app.js -i max) để chạy ứng dụng.

    Sau đó em có thử sử dụng 1 API để kiểm tra thì request lần thứ nhất thì có dữ liệu, lần thứ 2 thì kết quả là null. Cứ tiếp tục như vậy, lần thứ 3 có dữ liệu, lần thứ 4 thì null (vps của em có 2 cpu)

    Em có tắt cluster mode thì ngon lành 😞 Giờ mà sử dụng module cache khác thì rất dở vì sửa rất nhiều và mất rất nhiều thời gian 😢

    Mong mọi người cho em ý kiến ạ 🙂  • chế độ cluster thì phải lưu cache ở redis server chứ, sao lưu trong memory được


Log in to reply