Framework nào phục vụ tốt cho việc render ở client • Chào mọi người!

  Mình đang lựa chọn framework chỉ để phục vụ cho việc render HTML ở client.
  Có nghĩa là client chỉ cần load trang một lần tất cả các nguồn tài nguyên sẽ được đẩy về clients, sau đó việc lấy dữ liệu chỉ cần gọi API từ phía server.
  Phía server không có nhiệm vụ render vì sẽ tốn nhiều tài nguyên!
  Mình có nghiên cứu qua Angular, Polymer, React.

  React cần cả server,client để render, Polymer và Angular không biết có thể phục vụ được không?
  Mọi người có thể đưa ra một vài ý kiến thảo luận ko nhỉ?

  Cảm ơn mọi người! • Bạn có thể sử dụng Angular như một framework phía client. Các file html sẽ được serving bằng một http server như Nginx hoặc Apache hoặc một nodejs server. Sử dụng RESTApi từ để request data, sau đó việc render sẽ được Angular làm.


 • Global Moderator

  Angular vẫn thân thiện nhất và có rất nhiều các tiện ích, controls, ecosystem của nó rất lớn, bạn có thể đánh đổi để có đc sản phẩm nhanh. Ngoài ra, React mới nổi có nhiều cải tiến về hiệu năng, song song với React là phiên bản Angular 2. Quan trọng vẫn là bạn cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng 🙂


Log in to reply
 

});