Xử lý việc đồng bộ với if else nodejs • Hiện mình có đoạn code thế này:
  cache.get(cacheDataKey, function(err, value) {
  if(value != undefined) {
  console.log(value);
  res.send(value);
  res.end();
  }
  else {
  console.log(''__')
  }
  });

  • Theo ý tưởng code thì mình muốn check nếu tham số value tồn tại thì in ra màn hình và dừng lại, còn lại thì làm cái gì đó # nữa.
   Mình test thì có thấy nó chạy cả 2 điều kiện if và else :(.
   Có thể quá trình lấy giá trị value nó mất time quá nên nó quy thành else và sau đó nó lấy được value nên lại quay sang if.
  • Bạn nào bít chỉ mình cách xử lý với ạ, khá đau đồng với ông nodejs này :(.
   Thanks all

Log in to reply
 

});