[Hỏi - MEANJS] Cách truyền user xuống client sau khi authenticate bằng facebook • Hi all,
  Mình đang tham khảo MEANJS ạ.
  link: http://meanjs.org/
  Mình có điều không hiểu như sau:
  User authen với facebook -> redirect tới facebook -> accept app -> redirect về route '/api/auth/facebook/callback' -> chạy vô facebook stragegy -> lưu user các kiểu -> redirect về client.
  Vậy cho mình hỏi là nó đưa cái object user xuống client kiểu gì ạ?
  😢 Mình đọc hoài, tìm hoài mà không thấy nó truyền xuống kiểu gì cả 😞 • Như mô hình bạn nói có lẽ bạn đang authen sử dụng phương pháp session-based. Sau khi redirect về client thì từ client bạn request lên server để check đã đang nhập chưa.


Log in to reply