Hỏi: Cách tạo "temp table" trong sequelize.js  • Các anh cho em hỏi là trong sequelize có cách nào tạo temporary table (như lệnh INTO trong sql) mà không cần viết câu query không. Em tìm trên mạng mà chỉ có cách tạo bằng query, không có bằng các function như findAll(), findOne()....
    Nếu như không có thì có cách nào khác để làm thằng temp table này không. vì em đang cần 1 cái gì đó chứa các column tương ứng với 1 bảng trong dtb, đồng thời bổ sung thêm các column khác nữa mà vẫn đảm bảo về data type và size.
    Dtb em đang dùng là bằng Postgres.
    Em cảm ơn !


Log in to reply
 

});