window not defined - node.js  • em gặp một lỗi "window not defined" khi sử dụng một hàm nằm trong module amazon-cognito-identity-js/dist/aws-cognito-sdk.min.js mọi người có thế giúp em fix lỗi này được ko ạ. :(  • lỗi này cơ bản mà bạn, window not defined tức là biến window chưa được khai báo.
    Trong môi trường node.js ko có biến window global như browser. Vì vậy cái lib bạn đang dùng có thể là chỉ chạy ở browser.  • cam on ban nhieu  • This post is deleted!


  • @Hùng-Cường lỗi này đơn giản mà, chỉ cần khai báo biến là được


Log in to reply