Các bác cho em hỏi là làm sao đếm lượng truy cập trang web của mình.  • Em làm app vs nodejs, mongodb và cần đếm số lượng người truy cập trang. Các bác có thể cho em solution vs được ko. Thank all  • Một là bạn đếm real-time. track khi ko có event từ visitor nữa thì kết thúc session.

    NHưng mình khueyen bạn nên dùng Google Analytics. Mình tự làm không bằng được đâu.


Log in to reply