amazon cognito identity  • mọi người ơi cho mình hỏi về authenticate với cognito user pool. cái AuthFlow mình truyền vào USER_SRP_AUTH thì có yêu cầu param SRP_A, mà mình không biết SRP_A là cái gì?
    mong mọi người giúp đỡ , cảm ơn nhiều nhiều 🙂


Log in to reply
 

});