Sử dụng crontab trong nodejs • Hi all,
  Hiện tại e có nhu cầu sử dụng 1 số tác vụ tự động thông qua crontab đê lên lịch, em có xem qua cái module này:
  https://www.npmjs.com/package/cron
  Nhưng thực sư đầu óc ngu muội với ngoại nghữ k tốt nên k hiểu cơ chế cụ thể nó chạy thế nào? theo demo thì đấy là tạo crontab để chạy 1 file nào đó theo lịch hay tạo lịch bên trong là kịch bản code xử lý luôn?
  Trước đây e dùng linux thì thường add crontab trên server để chạy vào 1 ứng dụng nào đó, giờ đụng nodejs ở trạng thái newbie em cũng lớ ngớ quá.

  Các cao nhân chỉ giúp em với ạ, em cảm ơn!


 • Global Moderator

  @Bóng-Đá-Vũ cứ sample của nó mà dã thôi bạn. Đây là kịch bản chạy hàng ngày lúc 11:30 sáng. Code xử lý đặt trong hàm onTick. Theo demo thì đó là đoạn code chạy bên trong kịch bản code, bạn nên chạy đoạn mã này trong 1 server, có thể sử dụng expressjs chẳng hạn.

  var CronJob = require('cron').CronJob;
  var job = new CronJob({
   cronTime: '00 30 11 * * *',
   onTick: function() {
    /*
     * Runs every day at 11:30:00 AM.
     */
   },
   start: false,
   timeZone: 'Asia/Ho_Chi_Minh'
  });
  job.start();
  

  Ref: http://stackoverflow.com/a/38666109/1896897


Log in to reply
 

});