Cài đặt open badges • Mình cài đặt git clone https://github.com/mozilla/openbadges-badgekit.git
  trên Ubuntu 14.04
  Sau khi clone về và chạy lệnh npm install thì gặp lỗi: http://prntscr.com/cbmekr
  Có bác nào biết cách khắc phục ko? • Anh cai node-gyp chua ak


 • Banned

  Cần cài đặt python 2.7 trước. Sau đó thực hiện các bước dưới

  rm -rf $HOME/.node-gyp
  sudo apt-get install build-essential g++ 
  npm cache clean
  npm install -g node-gyp
  

  Xóa tiếp : node_modules ở project hiện tại rồi npm install lại
  Good luck • Vẫn bị lỗi đấy các bác ạ. Mình thử cài node 5x, 6x cũng vẫn thế :)


Log in to reply