Lỗi Cannot read property 'length' of undefined



 • Chào mọi người! Em mới học về nodejs và đang làm 1 project nhỏ về bằng expressjs . Em có 2 đoạn code sau và nó luôn báo lỗi cannt read . Mong mọi người giúp đỡ.
  Code trong file index.js
  router.get('/', function(req, res, next) {
  var collection = req.db.get('book');
  collection.find({}, {}, function(e, docs) {
  res.render('index', {
  "list_book" : docs
  });
  });
  });

  Code trong file index.jade
  each book in list_book
  #book
  //a(href='#')
  img(src=book.img)
  #book-list
  h3=book.name


Log in to reply
 

});