Module kiểm tra array, object, string,.. có rỗng hay không • Chào mọi người, mình mới tìm hiểu về NodeJS. Sẵn tiện viết ra một module để dùng và chia sẻ với mọi người. Module giúp kiểm tra đối tượng array, object,.. có chứa phần tử rỗng hay không. Ai cần thì sử dụng nè 😛
  https://github.com/trinhtam/js-empty • @Trịnh-Tâm thêm eslint, tape vào nữa bạn ơi! Không có convention, unit test thì ai dám dùng 🙂 • This post is deleted!


 • Cảm ơn bạn mình đã tìm hiểu sử dụng Mocha và Chai để test. Bạn xem được không nhé 😛 • Mình có lôi về chạy test thử nhưng gặp lỗi:

  alt text

  Bạn nên cho phép mở issue trên repo để tiện discuss. Có time mình sẽ hỗ trợ chuẩn hóa về coding convention, unit test, versioning và git flow 😄

  PS: Trước mình cũng dùng mocha/chai như sau khi đọc bài này thì đã chuyển sang dùng tape. • Cảm ơn bạn nhé. Mình đẫ mở issue, Skype của mình: mr.trinhtam
  Mong được bạn chỉ giáo thêm về các vấn đề nha 😛 • Về convention thì code của bạn chưa chuẩn lắm. Trước hết nên chuẩn hóa về convention. Nó sẽ giúp bạn nhìn ra một vài lỗi logic tiềm ẩn.
  Bạn có thể tham khảo style guide của công ty mình, và hướng dẫn tích hợp eslint vào Atom/Sublime.

  Về cách gọi test, mình thấy best practice vẫn là dùng "npm test" trực tiếp thay vì make/Makefile. Ví dụ với Tape:

   "scripts": {
    "test": "tape test/start.js | tap-spec",
    ...
   },
  

  Hoặc một ví dụ phức tạp hơn với Mocha:

   "scripts": {
    "test": "export NODE_ENV=test && istanbul cover --report clover --dir coverage/unit ./node_modules/.bin/_mocha -- -R spec test/ --recursive --timeout 5000",
    ...
   },
  


 • Cảm ơn bạn nha 😄 bạn có tài liệu nâng cao hay biết cơ sở dạy node js nâng cao không 😄 • @Trịnh-Tâm said in Module kiểm tra array, object, string,.. có rỗng hay không:

  Cảm ơn bạn nha 😄 bạn có tài liệu nâng cao hay biết cơ sở dạy node js nâng cao không 😄

  Nếu bạn ở Đà Nẵng thì vào công ty mình, anh em đang có đợt training Node.js 🙂

  Trở lại package của bạn thì để xây dựng theo hướng TDD, theo mình trước hết cần trả lời câu hỏi. Thế nào là rỗng? Ví dụ, 1 biến a là rỗng nếu:

  • a là Array và không chứa phần tử nào
  • a là Object và không chứa thuộc tính nào
  • a là String và không chứa ký tự nào

  Ngoài ra còn gì nữa không? • Tiếc thật, mình đang đi làm ở Sài Gòn 😞 Còn về cái module, mình chỉ check giá trị trong các đối tượng là array hay object có rỗng hay null không, nếu một đối tượng bị rỗng mà không được bỏ qua thì sẽ trả về true, còn lại thì false


Log in to reply
 

});