Sendind and receving Data in Node-red via TCP/IP and ARduino • Chào các anh chị
  Em học ngành điện-điện tử và có dự án liên quan đến Node-red nhưng đang bí nên mạn phép nhờ các anh chị giúp đỡ
  Em hiện đang gặp vấn đề về Node-red sending and receiving data via TCP/IP
  Tình hình em muốn gửi data từ browser của Node-red xuống 1 cái client ( ở đây là Arduino boar điện tử ) data và tư client này cũng gửi data lên lại Node-red
  Em đã gửi được từ Nore-Red lên ARduino nhưng từ Arduino em gửi Node-red không nhận
  Không biết em co thiếu sót gì không, em mong các anh chị có thể help em
  Đây là Clipboard của Node-red em và hình ảnh về node and flows
  Em xin cám ơn anh chị đã dành thơi gian đọc Post của em ^^
  Chúc group anh chị phát triển và lớn mạnh ^^
  alt text)

  alt text
  Clipboard:

  [{"id":"d2107a9d.0080c8","type":"ui_gauge","z":"e6520bad.9ed038","tab":"33f45519.4dc8ba","name":"Gauge","group":"","order":1,"format":"{{value}}","min":0,"max":"600","x":470,"y":480,"wires":[]},{"id":"33f45519.4dc8ba","type":"ui_tab","z":"e6520bad.9ed038","name":"Home","icon":"dashboard","order":"1"}]


Log in to reply